Praktijkexamen

Examenaanvraag

Voordat een autorijschool je examen of een TTT voor je kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten. Deze machtiging blijft geldig, totdat je bent geslaagd of totdat jij hem intrekt. Na machtiging hoef je dus niet opnieuw te machtigen voor een herexamen.

Eigen verklaring

Voordat de autorijschool het examen voor je kan aanvragen, moet er een Eigen Verklaring aan het CBR afgegeven worden. Als alle vragen met NEE kunnen worden beantwoord, kan deze Eigen Verklaring elektronisch naar het CBR worden verstuurd. Dat kun je zelf doen op de website van het CBR.

Als één of meer van de vragen met `JA` dient te worden beantwoord, moet de aanvrager in het gemeentehuis bij het loket burgerzaken een Eigen Verklaring halen. Deze dient te worden ingevuld en vervolgens hiermee langs een arts (niet zijnde de eigen huisarts) gaan voor een doktersverklaring. Daarna de Eigen Verklaring in de bijgeleverde envelop doen en opsturen naar het CBR. Het is dan niet mogelijk om een examen aan te vragen, voordat het CBR schriftelijk aan de kandidaat heeft laten weten, dat hij geschikt geacht wordt voor het besturen van voertuigen van de categorie B. Deze Eigen Verklaring hoeft alleen bij een eerste examen te worden geregeld. Elk herexamen wat hierna plaatsvindt, binnen 5 jaar, mag dan zonder nieuwe Eigen Verklaring.

VW Golf lesauto kemperman

Autorijschool Kemperman

Frank Kemperman
Contrabas 5
6904 PG Zevenaar
06 13 68 02 19
info@autorijschoolkemperman.nl